Archivio per Categoria Trieste

“Trasportiamo” Trieste nel futuro: incontro elettorale a Trieste, 25/03

Il Consigliere regionale Furio Honsell e la storica Mirta Čok, candidati alle elezioni regionali per Open Sinistra FVG, incontreranno le elettrici e gli elettori sabato 25 marzo alle ore 10.30 presso l’Antico Caffè San Marco a Trieste, in via Cesare Battisti, n. 18.

All’incontro pubblico intitolato “Trasportiamo” Trieste nel futuro. No all’Ovovia, per una sostenibilità europea, partendo dai temi della mobilità ciclabile, della manutenzione della strade che attraversano il Carso e dell’Ovovia, verranno illustrate le nostre idee e prospettive per una più efficace pianificazione urbana e per servizi di trasporto persone e merci di qualità e maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. Saranno presenti l’ingegnere ed esperto di infrastrutture e trasporti Mario Goliani e il coordinatore delle comunelle-jusi-srenje della provincia di Trieste Carlo Grgič.
————————————————————-
Prof. Furio Honsell – rektor videmske Univerze od 2001 do 2008 in župan Vidma od 2008 do 2018 – in zgodovinarka Mirta Čok – predsednica Komisije za enake možnosti med žensko in moškim Pokrajine Trst od 2011 do 2016, ki kandidirata na deželnih volitvah za Open levico FJK, bosta v soboto 25. marca ob 10.30 srečala volilke in volilce v kavarni San Marco, v ul. Cesare Battisti, št. 18.

Na javnem srečanju “Zapeljimo” Trst in kras v prihodnost. Proti Žičnici Trst-Opčine, za Evropsko trajnost, na katerega sta povabila inženirja in strokovnjaka za infrastrukture in prevoze Maria Golianija ter koordinatorja jusov in srenj tržaške pokrajine Carla Grgiča, bosta predstavila svoje zamisli in perspektive za učinkovitejše urbanistično načrtovanje ter za kakovostne in okoljsko bolj trajnostne prevozne storitve za ljudi in blago.